Header image
 
  
 
 

 


 
 
FAMILIETERAPI

Alle familiemedlemmer deltager i en samtale, som varer ca. 1½ time eller hvis familien er indstillet på det bruges Marte Meo metoden til at få øje på hvad der foregår i samspillet (se under punktet her på siden eller søg yderligere information om metoden på www.martemeo.dk). Alle familiemedlemmer får mulighed for at udtrykke deres mening, ønske og behov.


Når et eller flere familiemedlemmer ikke trives vil det påvirke hele familien. Dvs. at samspillet mellem de forskellige familiemedlemmer påvirker alle – f.eks. når mor og far har det dårligt, så påvirkes børnene – også selvom mor og far tager sig sammen og forsøger at skjule det.
Symptomer på ikke at have det godt i sin familie kan være mange og forskelligartede, og de kan udtrykkes på flere måder:


•Mange skænderier
•Et af familiemedlemmerne mistrives (symptombærer)
•Vi har svært ved at løse konflikter, så alle bliver tilfredse
•Misbrugsproblemer
•Vi/jeg arbejder for meget


Der arbejdes med at genoprette dialogen i familien der hvor det er gået skævt.