Header image
 
  
 
 

 


 
 
ARTIKEL OM TRAUMETERAPI

Definition: Et traume er en hvilken som helst begivenhed/påvirkning, som bryder gennem kroppens stimulusbarriere og fører til overvældende følelser af hjælpeløshed.

Fysiologisk set sker der automatisk en kraftig aktivering i det autonome nervesystem, når et menneske udsættes for chok. Dette medfører at organismen bliver rustet til kamp eller flugt. I mange situationer er hverken kamp eller flugt mulig og så kommer 3. forsvarsreaktion, stivnen. Når vores forsøg på at forsvare os selv ved at flygte, kæmpe eller stivne ikke lykkes, kan de uforløste overlevelsesenergier blive bundet i kroppen. Vi forbliver i overlevelsesmodus, som giver et menneske symptomer hvis det er der i længere tid:

•Angst – for megen energi eller rastløshed
•En følelse af at være ude af kontakt
•Desorientering
•Frygt eller hjælpeløshed
•Overvagtsomhed
•Nedsat seksuel lyst
•Konstant udmattelse
•Fysisk smerte
•Bliver let forskrækket
•Lignende begivenheder udløser reaktion
•Vægtforøgelse

Udover de årsager der er nævnt tidligere (se under punkt traumeterapi), kan det være dagligdags oplevelser som sætter sine spor og begrænser os i vores udfoldelsesmuligheder. Det kan også være oplevelser i den tidlige barndom. Traumer fra barndommen også kaldt udviklingstraumer kan være svære at opdage da man for det første ofte ikke har nogen klar erindring fra den tid og for det andet fordi det kan være svært at sætte de tidlige barndomsoplevelser i forbindelse med begrænsninger i sit nuværende virke.

Når jeg arbejder med traumer er det udfra, at kroppen ved hvad den behøver for at blive helbredt. Du lærer at arbejde med ressourcer på et sanseplan. Du vil komme til at arbejde med kropsbevidsthed og kropsoplevelse. Formålet med terapien er at hjælpe nervesystemet til at genetablere den naturlige balance ved at få frigjort den blokerede overlevelsesenergi. Den metode jeg bruger gør det muligt på en nænsom måde at bearbejde oplevelsen gradvis gennem den oplevede fornemmelse i kroppen.
Den måde jeg arbejder på er inspireret af Peter Levine, som har udviklet SE-metoden (Somatic experience) Hvis du vil vide mere om metoden end det der er beskrevet her på min hjemmeside kan du søge yderligere information på www.traumeforum.dk

Derudover har jeg på min uddannelse skrevet en længere, afsluttende opgave om traumer. Hvis du er meget interesseret i emnet og min tilgang til det kan du læse den her.