Header image
 
  
 
 

 


 
 
ARTIKEL OM KROP/GESTALT TERAPI

Krop/gestalt terapiens rum er her-og-nu-situationen. Terapeuten møder klienten i en dialog, hvis formål er at tydeliggøre klientens ønsker og behov samt indre modstande og forhindringer. Når kontakten mellem klient og terapeut lykkes, dannes en bro til klientens ubevidste eller fortrængte oplevelser. Når ubevidst materiale bliver bevidst ændres grundlaget for det personlige handlemønster; grunde til, at man har handlet destruktivt eller slet ikke har handlet i forhold til egne behov og ønsker, klarlægges.

Når ubevidst materiale bliver bevidst kan det give sig udtryk ved, at man mærker noget i kroppen, som man ikke tidligere har kendt eller ikke kan huske tidligere at have kendt eller får en såkaldt ”aha-oplevelse”. I mødet mellem terapeut og klient kan terapeuten afdække klientens eventuelle kontaktforstyrrelser, hjælpe klienten frem til en forståelse af baggrunden for disse og støtte op omkring en forandring af dem.


Et typisk terapeutisk forløb vil frigøre følelser af sorg og vrede, som har været indkapslet, måske gennem en årrække. Jo tidligere følelserne indkapsledes, og jo stærkere (negativt) følelsesladede oplevelser, der er på spil, des sværere vil det være at frigøre dem. Når klienten har gennemlevet de fortrængte følelser, opnås en lettelse, som vil medføre en energiopladning i kroppen. Man vil både fysisk og psykisk kunne mærke, hvor meget energi, der har været anvendt til at holde de fortrængte følelser i skak.


I det terapeutiske forløb vil klienten "overføre" følelser, som oprindeligt stammer fra tidlige, nære relationer, til terapeuten. Hvis terapeuten er en mand, vil det typisk være de følelser, der var på spil mellem klienten som barn og faderen, der kommer i spil. Det betyder, at klienten i visse situationer vil mærke nøjagtig de samme følelser i sit samvær med terapeuten, som den pågældende nærede for faderen.