Header image
 
  
 
 

 


 
 
ARTIKEL OM INDIVIDUEL TERAPI

Krop/gestalt terapi er en terapiform, hvor man arbejder med at accepterer alle sider af sig selv. Der fokuseres på, at være fuldt og helt til stede i den situation man befinder sig i lige nu-og-her. Alt efter hvem vi er, hvilke behov vi er domineret af i øjeblikket, lader vi noget træde i forgrunden og andet træde i baggrunden.
Ifølge gestaltterapien organiserer vi til enhver tid den situation, vi befinder os i, til en for os meningsfuld helhed. Gestalt kommer af tysk og betyder helhed eller skikkelse.

I terapien arbejdes der på at opøve og træne opmærksomheden overfor, hvordan den enkelte handler lige nu og her udfra de aktuelle følelser og behov, men også udfra de uafsluttede situationer i ens liv. Når klienten er blevet opmærksom på det, der ikke blev gjort færdigt og de følelser der er knyttet til situationen kan det terapeutiske arbejde bestå i at genspille den fortidige situation og oplevelse i et nutidigt rollespil, hvor følelserne leves ud og på den måde kan det uafsluttede gøres færdigt.

Krop/gestalt terapi er også en terapiform, hvor jeg som terapeut har til opgave at være opmærksom på/undersøge hvad det er for grunde klienten har til ikke at gøre det der er behov for. Undersøge hvad forhindringen er. Er det:

•Manglende/forkert indlæring?
•Er det en traumatisk oplevelse?
•Er det brist/mangler i jegets struktur?
•Er det vaner?

I gestaltterapien arbejder jeg også med drømme. Drømmen er forskellige sider af en selv. For at anskueliggøre det beder jeg dig aktualisere drømmen ved at dramatisere de forskellige dele af drømmen. På denne måde fremkommer der ofte modsætninger.

En anden metode er ”den tomme stol”. Den går i korthed ud på at man skifter stol for at dramatisere og aktualisere ikke gennemlevede situationer. I den ene stol er man sig selv. Når man skifter til den tomme stol er man en anden, f.eks. ens far, eller man er en side af sig selv. Man kan f.eks. placere overhunden i den ene stol og underhunden i den anden. Overhunden defineres som den dømmende, kontrollerende, og kritiserende del af personligheden. Underhunden er den undskyldende og beklagende del af personligheden. Dette modsætningspar fører konstant indre krig mod hinanden. I stedet for at bekæmpe dem begge to på en gang går jeg med modstanden og giver dig lov til at give den hele armen som overhund eller underhund. Følelserne tydeliggøres og udleves.