Header image
 
  
 
 

 


 
 
ARTIKEL OM EFTERFØDSELSREAKTIONER

De fleste nybagte mødre oplever den første tid derhjemme med barnet som en periode, hvor følelserne veksler mellem glæde og sorg. For de allerfleste stabiliserer tilværelsen sig så småt når man begynder at lære sit barn at kende og forstår hvad det ønsker. For en del kvinder går det dog ikke sådan. Efter nogle måneder føler de sig mere og mere triste og urolige og oplever hverdagen som tung og grå. Disse mødre beskriver en følelse af sårbarhed, utilstrækkelighed, skyld og en indre spænding og uro. Somme tider er der slet ingen følelser for barnet, somme tider er følelserne meget intense. Ofte forsøger de at kompensere over for barnet ved uophørligt at amme og bære det. De havner til sidst i en ond cirkel af stigende træthed og opgivenhed. Ikke sjældent føler de vrede og irritation, og det går ud over manden eller ældre søskende.

Psykiske og sociale faktorer kan være mulige årsager til efterfødselsreaktioner, eks.:

•Tidligere depressioner
•Dårligt forhold til barnefaderen
•Traumatiske oplevelser op til fødselstidspunktet, eks. dødsfald i nær familie
•Dårlig relation til egen mor eller en svag kvindelig identitet
•Traumatisk fødsel, adskillelse af mor og barn i den forbindelse

De her nævnte traumatiske hændelser kan udløse kriseadfærd hos moderen. Det er afgørende at traumet bliver bearbejdet, så det ikke binder moderens følelsesmæssige energi og dermed forhindrer hende i at engagere sig i barnet.

Symptomer på efterfødselsreaktioner:

•Gråd
•Humørsvingninger
•Irritabilitet
•træthed
•vanskeligheder med at koncentrerer sig
•søvnproblemer
•angst
•tvangstanker og andre ”mørke” tanker
•ændrede spisevaner
•følelser af modløshed
•utilstrækkelighed og fortvivlelse

Hertil kan komme tanker om selvmord og følelser af vrede, skyld og skam. Også kropslige reaktioner kan forekomme, så kvinden kan blive bange for at være alvorligt syg.

Yderligere informationer se www.gaia-instituttet.dk