Header image
 
  
 
 

 


 
 
ARTIKEL OM MARTE MEO

Marte Meo metoden er udviklet af hollænderen Maria Aarts. Metoden anvendes i familier, i dagplejen, i daginstitutioner, på døgninstitutioner, på specialinstitutioner, på uddannelsesinst., på plejehjem og på skoler.

Videoen bruges som arbejdsredskab. Videooptagelse og analyse af samspil gør det muligt at få øje på barnets, den unges, den voksnes, den ældres initiativer, sociale kompetencer m.m.

Marte Meo i familier:

Der laves en kontrakt med forældrene om hvad der skal arbejdes med. Der laves en første optagelse af en hverdagssituation i familien med hovedfokus på barnets samspil med voksne. Der optages ca. 8 – 15 min.

Der tages udgangspunkt i noget forældrene gerne vil have løst i.f.t. barnet/den unge eks.:

•Hvordan får jeg mit barn til at sove?
•Hvordan får jeg mit barn til at høre efter?
•Jeg vil gerne kunne læse mit barns signaler bedre?
•Hvordan får jeg mit barn til at holde op med at græde?
•Mit barn slår eller bider, hvad skal jeg gøre?
•Mit barn har svært ved at lege med andre?
•Hvordan kommunikerer jeg bedre med min teenager?
•Hvorfor trives mit/vores børn ikke?
•En i familien trives ikke, hvad kan vi gøre for at det bedres?

Jeg tager videoen med hjem og analyserer med fokus på:

•Hvad kan barnet/personen allerede, og hvad viser optagelserne, at barnet/personen har brug for at lære
•Hvad gør den voksne/hjælperen allerede, som er støttende for barnets/personens udvikling
•Hvad har den voksne/hjælperen brug for at få af informationer om at gøre noget mere af eller gøre på en bestemt måde for at hjælpe barnet/personen videre i sin udvikling

Når jeg har analyseret videoen aftales et nyt møde - tilbagemelding for at se udvalgte klip, hvor informationerne og konkrete handleanvisninger videregives til forældrene. Tilbagemeldingen vil som regel foregå efter en uge. Der aftales tid til ny optagelse. Her går der ofte fra 10 dage og op til 3 uger. Der fortsættes indtil forældrene syntes at de har fået svar på deres spørgsmål og samspillet er blevet forbedret.

Marte Meo i institutioner:

Foregår efter samme model, som beskrevet ovenfor med udgangspunkt i den konkrete problemstilling, der skal løses.

Supervision efter Marte meo metoden tager udgangspunkt i medarbejdernes kompetencer, og gennem et forløb vil medarbejderen dels udvikle de personlige kompetencer, dels opleve større selvtillid og selvværd.
Supervision efter Marte meo metoden giver:

•Læring i medarbejdergruppen i det daglige arbejde, så der ikke går tid fra arbejdet med børn/brugere.
•Mulighed for at analysere samspil og anvise konkrete handlemuligheder
•Mulighed for at hjælpe svært urolige eller inaktive børn/brugere
•En reducering i brugen af magtanvendelser
•Personalegrupper eller enkeltpersoner som ønsker det, mulighed for at sætte fokus på egen praksis

I institutioner gør Marte Meo det muligt at identificere et barns/brugers udviklingsbehov og trivselsvanskeligheder. Det er også muligt at se barnets/brugerens ressourcer og udviklingsbestræbelser. Det/den ”umulige” barn/bruger er ikke kun umuligt, men vi kan som voksne have en tendens til kun at se barnet/brugeren i et snævert og selvbekræftende perspektiv, hvilket vil begrænse dets udviklingsmuligheder. Det/den ”umulige” barn/bruger har behov for at blive respekteret og anerkendt for sin eksistens og få flere positive tilbagemeldinger på hvad det kan frem for, hvad det ikke kan.

Supervison kan gives i grupper eller individuelt.

Der er etiske regler for hvornår der må optages og hvem der skal give tilladelse. Det vil fremgå ved start hvad der skal indhentes af tilladelser fra forældre/pårørende. Der er fra min side udarbejdet kontrakter, som udfyldes ved forløbets start.