Header image
 
  
 
 

 


 
 
TRAUMETERAPI

Traumer forårsages af overvældende oplevelser:

•Alvorlige trusler mod ens liv eller fysiske integritet
•Alvorlige trusler mod familie og venner
•Pludselig ødelæggelse af ens hjem eller samfund
•At overvære vold eller ulykker eller se folk som er skadet af samme

En lang række situationer kan virke traumatiserende:

•Ulykker,trafikuheld, brand
•Vold eller voldtægt
•Sygdom og operationer
•Svigt, specielt i barndommen
•Naturkatastrofer, krig og terror

Traumeterapi er en kropspsykoterapeutisk praksis, der handler om at arbejde med menneskets instinktive reaktioner og forbindelsen mellem funktionerne i hjernen (neocortex, det limbiske system og krybdyrhjernen).


Teknikken går ud på at bevæge sig ind i traumet fra en sikker base og udløse den ophobede/blokerede energi lidt ad gangen. Jeg pendler mellem at arbejde med ressourcer, som fremkalder positive følelser og traumet. Derved bearbejdes den chokerende oplevelse bid for bid.

Læs en lille artikel jeg har skrevet om emnet