Header image
 
  
 
 

 


 
 
MARTE MEO

Marte Meo betyder ”af egen kraft” og bygger på, at vi alle af egen kraft har mulighederne for at indgå i udviklende samspil med andre, hvis vi støttes i at få øje på det vi kan.

Marte Meo terapeuten bruger derfor videooptagelser fra hverdagen til konkret at fremhæve de positive elementer i samspillet mellem mennesker. Marte Meo metoden bruges i alle slags samspil. Er også meget anvendelig til supervison på institutioner.


Metoden tager udgangspunkt i et positivt menneskesyn og giver straks brugbare handleanvisninger. Fremmer kommunikationen og forståelsen mellem mennesker. Læs en kort artikel jeg har skrevet om emnet

Yderligere information: www.martemeo.dk